Posted on

มาตรการใหม่กระตุ้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากทางรัฐบาล

มาตรการใหม่กระตุ้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากทางรัฐบาล

รัฐบาลถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญมากในการผลักดันนโยบายหรืออะไรก็ตามให้สำเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นมา อย่างเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า แม้ทั่วโลกเค้ากำลังขานรับกันอย่างครึกครื้นแต่เป็นบ้านเราเองกลับดูเงียบเหงาไปบ้าง ทางภาครัฐเองก็เข้าใจดีว่าเป็นนวัตกรรมที่ต้องมา จึงได้ออกมาตรการกระตุ้นความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อผลักดันให้ไทยกลายเป็น ฮับ หรือ ศูนย์กลางรถยนต์ไฟฟ้าจากทางรัฐบาลได้จริงๆ

มาตรการส่งเสริมด้านการลงทุน

มาตรการแรก ภาครัฐได้เข้าไปเน้นเรื่องการส่งเสริมการลงทุนก่อน เพื่อให้เกิดการเข้ามาก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (นอกจากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกในประเทศแล้ว ยังเกิดการจ้างงานในประเทศด้วย) โดยสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนชาวต่างชาติ จะเริ่มต้นเรื่องของภาษีก่อน จะมีการยกเว้นภาษี อากรด้านการนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า สองยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากรนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อการทดลองตลาด (รถต้นแบบ) รวมถึงการลดภาษีด้านอื่นๆ

มาตรการกระตุ้นตลาด

การเปิดให้ประชาชนเข้าไปซื้อรถยนต์ในช่วงแรกนั้นอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนัก ทำให้ทางภาครัฐได้มีการเปิดช่อง หรือขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ เป็นคนเข้าไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อนำมาใช้ในกิจการของรัฐเอง ยกตัวอย่างเช่น ให้การท่าอากาศยานไทย ทำแผนการเช่ารถยนต์เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ กรมศิลปากรจะสั่งรถยนต์พลังงานฟ้า เพื่อนำมาใช้รับส่งนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นต้น เมื่อทางภาครัฐแสดงให้เห็นว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องปลอดภัย เชื่อถือ ก็จะทำให้คนทั่วไปกล้าเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น

มาตรการเตรียมความพร้อม

เรื่องนี้เป็นคำถามตัวใหญ่สำหรับการนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเลยนั่นคือ เรามีสถานีชาร์ตไฟและโครงสร้างบริการพื้นฐานเพียงพอหรือยัง ตรงนี้ภาครัฐได้กำหนดให้กระทรวงพลังงานทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม เข้าไปวางแผนเพื่อกำหนดจุดสร้างสถานีชาร์ตไฟฟ้า หรือ โครงสร้างพื้นฐานอื่นให้พร้อมกับการนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

มาตรการจัดทำมาตรฐาน

สาเหตุหนึ่งของภาครัฐที่ยังไม่นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามาแบบเต็มรูปแบบ อาจจะเป็นเพราะว่ามันคือเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่ ทางภาครัฐเลยต้องมีการกำหนดรูปแบบ และมาตรฐานของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ดีเสียก่อน เพื่อให้นำเข้ามาแล้วใช้ได้จริงและไม่เกิดปัญหาตรงนี้ภาครัฐได้มอบให้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ามาจัดร่างระเบียบแล้ว

การบริหารจัดการแบตเตอรี่

แม้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นการลดโลกร้อนได้ดีวิธีหนึ่งเนื่องจากปล่อยควันไอเสียออกมาน้อย แต่กลับทิ้งขยะมลพิษอย่าง แบตเตอรี่ เอาไว้ให้เราแก้ปัญหาเหมือนกัน ดังนั้นภาครัฐจึงได้ออกมาตรการด้านการบริหารแบตเตอรี่ให้ชัดเจน เพื่อการกำจัดซากแบตเตอรี่ใช้แล้วนั้นไม่กลายเป็นมลพิษอีกทอดหนึ่ง ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะสามารถกระตุ้นยอดขาย และกำลังการซื้อ ความต้องการ ของรถยนต์ไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนอีกไม่เกิน 3 ปีรู้กัน