Posted on

ไทยกับฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไปได้แค่ไหน

ไทยกับฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไปได้แค่ไหน

นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากจะเป็นข้อดีเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแนวทางในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ด้วย นั่นทำให้ภาครัฐเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ จึงเตรียมเปิดบ้านเพื่อต้อนรับนักลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วย ว่าแต่แนวคิดการสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

กำจัดของเสีย ทำได้ดีแค่ไหน

การสร้างโรงงาน หรือ เขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้นั้น สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นคือการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำจัดของเสียที่เกิดจากการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่ถือว่าเป็นกากของเสีย อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และคนอย่างมาก หากรัฐมีการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ดี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมการเปิดฐานการผลิตนับว่าโอเค แต่ถ้าทำไม่ได้ก็คงยังเปิดไม่ได้

ทรัพยากรสนับสนุนแค่ไหน

ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ต้องใช้ทรัพยากรการผลิตเยอะมาก ทั้งเหล็ก สารสังเคราะห์ สารเคมีและอีกมากมาย หากเป็นเมื่อ 10 ปีก่อนทรัพยากรในการสนับสนุน คิดว่าพออย่างแน่นอน แต่หากเป็นตอนนี้และในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าถามว่าทรัพยากรเพียงพอแค่ไหน อาจจะต้องไปสำรวจกันก่อนหากไม่พอในระยะยาวคงไม่เปิดโรงงาน

อีกหนึ่งทรัพยากรต้องคำนวณกันให้ดี นั่นคือไฟฟ้า เพราะการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ไฟเยอะมาก อีกทั้งหากตั้งโรงงานแล้ว จะมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งเยอะขึ้นในบ้านเราด้วย คำถามคือบ้านเราตั้งโรงไฟฟ้าเพียงพอหรือเปล่า แม้ว่าจะมีโรงไฟฟ้าทางเลือกเยอะแยะมาก แต่หากจะเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็จะต้องเปิดโรงไฟฟ้ามากกว่า คำถามคือรัฐจะสามารถตอบคำถามชาวบ้าน กับเหล่า เอ็นจีโอ ได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อจะตั้งโรงไฟฟ้า

การสนับสนุนจากภาครัฐ

ภาครัฐเป็นตัวละครสำคัญอย่างมาก ในการดึงเม็ดเงินการลงทุนเพื่อเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากต่างชาติ แม้ว่าภาครัฐจะมีเป้าหมายการสร้างให้ไทยเป็น ฮับ หรือ ศูนย์กลางรถยนต์ไฟฟ้าอาเซียน แต่คำถามก็คือว่า นอกจากนโยบายแล้วภาครัฐได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นการลงทุนอะไรบ้างหรือเปล่า หากยังไม่ได้ทำการจะเชิญพวกเค้ามาก็คงยากหน่อย ต้องมาลุ้นกันว่ามาตรการทางภาษีจะคุ้มค่าการลงทุนมากน้อยแค่ไหน

อย่างไรก็ตามแม้จะมีจุดที่ยังต้องวางแผน และศึกษาอีกเยอะเพื่อเปิดโรงงานสร้างรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรา แต่หากนับจุดแข็งเรื่องที่ตั้งอยู่กลางอาเซียน(สามารถตั้งแล้วส่งออกขายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ได้ง่าย) บวกกับมีโรงงานผลิตรถยนต์ตั้งอยู่แล้ว(บุคลากรทั้งสายปฏิบัติการ สายบริหาร สายนโยบายมีพร้อม) เพียงแค่เปลี่ยนสายการผลิตใหม่ก็สามารถเดินหน้าผลิตรถยนต์ได้เลย น่าจะเป็นจุดแข็งให้เหล่าผู้ผลิตรถยนต์น่าจะเริ่มที่ไทยก่อนจะขยายไปยังประเทศอื่น